Algemene voorwaarden

Bij het bestellen van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.
 • Foto’s gemaakt door Ann Joosten Fotografie kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, dient u de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaalt u een niet te retourneren voorschot van 30% van de totaalprijs. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.
 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 • De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt via een offerte, blijft echter ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 • De bewerkte foto’s worden digitaal geleverd in Jpeg-formaat, in hoge resolutie d.m.v. WEtransfer. Na levering van de foto’s worden de bestanden gedurende drie maanden bewaard door de fotograaf.
 • Een fotosessie van Ann Joosten Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden, uitgezonderd voor bedrijfsreportages.
 • Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 • Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Extra zwart-wit omzettingen van geselecteerde foto’s of andere bewerkingen zijn enkel mogelijk mits betaling van een vergoeding, die bepaald wordt door de fotograaf op basis van een uurprijs. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt.
 • TFP/TFCD fotosessies Time for Pictures of Time for CD is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij, waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De fotograaf beslist autonoom, en eventueel zelfs ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het TFP/TFCD statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een overeenkomst werd ondertekend tegen een afgesproken prijs. De fotograaf kan dit bv. beslissen indien hij de resultaten van die aard vindt dat zij als portfolioaanvulling kunnen dienen.
 • Voor meer info of vragen ,kan u contact opnemen via annjoostenfotografie@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
GOOGLE
Pinterest
LinkedIn
Instagram